Vývoj cen nemovitostí

18. 10. 2017

image

Dobrá zpráva pro všechny prodávající je ta, že ceny nemovitostí jsou rekordně vysoké. Ty již třetím rokem překonávají své maximum z období před krizí, ke které došlo v letech 2008 a 2009. Pro majitele je tedy ideální doba k prodeji, protože nyní mají velký potenciál svoji nemovitost zhodnotit.

Podívejme se nejprve na byty v Praze. Na grafu (zdroj Český statistický úřad), je patrný růst nabídkových cen, rostou však i ceny realizované. Přestože druhá zmiňovaná statistika není v datech ČSÚ aktualizována, v praxi tomu tak je. Na webových stránkách ČSÚ je i graf celorepublikový, jenž má podobný trend. Zvýšení realizovaných cen dokládají i obchody, které proběhly přes realitní kanceláře. Nicméně v posledních měsících je již patrný trend mírné stagnace právě realizovaných cen, a to především u bytů v Praze, které nejsou situovány v novostavbách. Projevují se totiž některá již platná omezení ze strany České národní banky a další se připravují. Zároveň se už i kupující nadále nechtějí s neudržitelným růstem cen smířit. Jaká bude situace ohledně vývoje cen do budoucna, to nám ukáže až čas.

image


V tabulce je pro změnu patrný meziroční nárůst cen všech bytů i domů napříč celou ČR. Jak vidíte, ten je u nás nejvyšší v celé EU a přesahuje 13 % (zdroj evropský statistický úřad Eurostat, v tabulce chybí Řecko, jehož údaje nejsou k dispozici).

Je tedy jasné, že dnes prodáte lépe než kdykoliv dříve. Na situaci ovšem vždy nahlížejte ze všech úhlů pohledu, zejména přemýšlejte, jakým způsobem získané prostředky dále investujete. Je jasné, že prodat nemovitost jen proto, že je možné ji zajímavě zhodnotit, ale následně nechat tyto velké peníze jen tak ležet na běžném účtu, nedává úplně smysl.

Proto se svými klienty vždy probírám zamýšlený záměr individuálně tak, abych vyřešil jejich očekávání. Může se totiž stát, že prodej nemovitosti není vždy tím nejvhodnějším řešením dané situace.

Pojďme zpět k bytům, které se na trhu "točí" nejvíce. Zajímavé je, že i při dlouhodobém růstu cen se v letošním roce setkávám s větším množstvím zájemců hradících v hotovosti než dříve. Ti kupují zejména menší byty na investici. Je to pochopitelné, protože máte-li volné finanční prostředky, investice do nemovitosti je i přes její momentální vyšší cenu jedna z nejstabilnějších a zároveň přináší solidní výnos v případě pronájmu.

Navíc pokud máte malé dítě, určitě vám vlastnictví menšího bytu přijde v budoucnu vhod, protože tím pro něj máte vyřešeno startovací bydlení. Nebo se vám naopak může hodit na stáří. Tehdy totiž nebudete potřebovat stávající větší byt nebo dům, ve kterém bydlíte se svojí rodinou, ale naopak uvítáte vlastní menší byt v lokalitě s dobrou občanskou vybaveností, abyste v té době s nižším příjmem nemuseli bydlet v nájmu a platit vysoké tržní nájemné.

Pokud se však orientujete např. v akciových trzích či máte přehled o nejlepších investičních produktech nebo máte někoho, kdo se vám utržené prostředky rozmnoží, pak prodej rozhodně dává smysl.

Shrnul bych to tedy tak, že prodej nemovitosti se vám v dnešní době vyplatí, pokud se vám podaří realizovat zajímavý výnos a následně jste schopni získané prostředky dále zhodnotit. S tím prvním se můžete obrátit na mě.

Pokud vás zajímá, jakou cenu má právě ta vaše nemovitost, ozvěte se mně a já vám s jejím stanovením pomohu. Předtím se můžete podívat na
tento krátký článek, kde popisuji základní principy správného nastavení ceny před prodejem. A v záložce Služby se dozvíte, jak konkrétně vám při prodeji můžu pomoct.
 


Mirek Rybín

image