Kde zjistíte informace o nemovitosti

3. 6. 2019

image

Víte, kde zjistíte informace o nemovitosti? Některé dohledáte z veřejných zdrojů on-line a zdarma, jiné jsou zpoplatněné.

Pokud uvažujete o koupi nemovitosti, pochopitelně si ji chcete proklepnout nejen po stránce faktické, ale také právní. Podceníte-li tento krok, můžete být nemile překvapeni, že na vámi nabývané nemovitosti vázne třeba zástavní právo nebo věcné břemeno, o kterých jste neměli ponětí.

Všechny níže uvedené informace jsou poskytovány Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním, tedy se jedná o oficiální zdroj dat. Jeho webové stránky jsou 
https://www.cuzk.cz/. Katastr nemovitostí je informační systém o území České republiky, který je tvořen souborem geodetických a popisných informací.

Základním informačním zdrojem je pro vás nástroj Nahlížení do katastru nemovitostí, který je dostupný zdarma na adrese 
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/. Zde si můžete nemovitost najít podle různých kritérií, ať už vás zajímají parcela, stavba nebo jednotka. Dále můžete hledat např. i podle čísla řízení, pokud už jste na katastr podali návrh na jeho zahájení, a také si zobrazit list vlastnictví, avšak ve velmi zjednodušené podobě.

Parcelu vyhledáte na základě jejího čísla v příslušném katastrálním území, stavbu přes jméno obce či dokonce přímo přes její adresu, u jednotky zadáváte oproti stavbě navíc ještě její číslo. Výhodou je, že Vám stačí znát např. adresu budovy, ze které se pak dále můžete proklikávat na související jednotky i pozemky. Také si můžete jednoduše zobrazit třeba i sousední parcely, abyste si ověřili, v jakém vlastnictví je např. příjezdová cesta k vašemu pozemku.

Pro základní orientaci tento nástroj dostačuje - pokud nemovitost nemá žádné právní vady, zjistíte velmi snadno, že je "čistá". V případě, kdy je na ní zřízeno např. zástavní právo či věcné břemeno, také se tuto skutečnost dozvíte, avšak neznáte už detaily - ty jsou uvedeny na listu vlastnictví, který si musíte zakoupit. To je možné přímo na katastru, Czech POINTu (tedy na České poště či obecním úřadě) a také u notáře. My makléři pak máme k dispozici dálkový přístup do katastru nemovitostí, který nám rovněž za poplatek umožňuje listy vlastnictví jednoduše stahovat v elektronické podobě. Tyto dokumenty jsou opatřeny digitálním certifikátem, takže mají stejnou váhu jako papírový originál s razítkem.

Z listu vlastnictví pak vidíte, na základě jakých dokumentů byla příslušná práva zřízena, a tyto dokumenty můžete opět za poplatek získat buď přímo na katastru nemovitostí nebo rovněž přes dálkový přístup do katastru nemovitostí, a to po ověření vaší totožnosti. Tyto dokumenty (smlouvy) není možné získat na Czech POINTu.

Prostřednictvím Nahlížení do KN si můžete čas od času ověřit, zda u vaší nemovitosti nedošlo k nějaké změně. K tomu můžete také využít placenou službu Sledování změn, která vás automaticky informuje vždy, když se s nemovitostí něco děje. Tuto službu poskytuje přímo Český úřad zeměměřický a katastrální na této adrese: 
https://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Poskytovani-udaju-z-KN/Sledovani-zmen.aspx.

Její výhodou je, že v případě manipulace s vaší nemovitostí se okamžitě dozvíte o změně, a pokud k ní došlo bez vašeho vědomí, můžete rychle jednat - lhůta, ve které musíte podat námitku, je pouze dvacet kalendářních dní. Pokud byste reagovali později, je průběh daleko složitější.

Dalším užitečným informačním nástrojem je Veřejný dálkový přístup k datům registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN), který naleznete opět zdarma na adrese 
https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian.

Zde si můžete např. vyhledat konkrétní stavbu a zjistit její detaily (jaké je stavba konstrukce, kolik je v domě bytových jednotek, na jaké inženýrské sítě je budova připojena, má-li výtah apod.). Také se odtud dostanete do Katastrální mapy, kde se dozvíte další informace o vyhledaném pozemku včetně ulic i celých katastrálních území. Vlastně se jedná o grafické vyobrazení informací z Nahlížení do KN.

Katastrální mapu naleznete i na samostatné adrese 
http://vdp.cuzk.cz/marushka/.

ČÚZK také nabízí geodetické aplikace a třeba Geoprohlížeč, který najdete na adrese 
https://ags.cuzk.cz/geoprohlizec/, kde získáte pokročilejší mapové zobrazení.

A pokud už řešíte koupi konkrétní nemovitosti, nezapomeňte, že existuje spousta dalších dokumentů, které by měl mít prodávající k dispozici. O nich jsem mimochodem psal již dříve
ZDE a ZDE.


Mirek Rybín

image