Jak pojistit pronajímaný byt

4. 3. 2019

image

Pojďme se podívat na možnosti pojištění bytu, který slouží k pronájmu. Pojistná rizika by měli řešit oba účastníci pronájmu, tedy pronajímatel i nájemce.

Cílem článku je nastínit vám, které základní druhy pojištění rozlišujeme, a kdo by měl jakou pojistku uzavřít.

Na začátek je potřeba zdůraznit, že produktů pojištění je obrovské množství a i principy pojistek jsou u různých pojišťoven jiné, takže vždy je potřeba přesně zjistit, v jakých případech pojišťovna plní, a podle toho pojistku sestavit. Vždy dávejte pozor na výluky daného pojištění.

Rizika nesou obě strany, pronajímatel dává k dispozici majetek vysoké hodnoty a hrozí mu jeho znehodnocení, nájemce má zase v bytě svoje osobní věci, a navíc může způsobit škodu sousedům.

U pronájmu bytu nás tedy zajímají následující tři typy pojištění: pojištění nemovitosti, pojištění domácnosti a pojištění odpovědnosti.

 
Pojištění nemovitosti

Toto pojištění se týká pevných součástí bytu, tedy stěn, příček, podlah, ale také třeba radiátorů. Sjednává si je pronajímatel.

Protože se bavíme o bytě, který je součástí již pojištěného domu, je dobré si dopředu ověřit, na co se tato existující domovní pojistka vztahuje - bylo by nemilé zjistit, že nepokrývá některé vámi předpokládané škody. Pojištění domu si majitel bytu platí společně s ostatními jeho obyvateli v rámci měsíčních záloh za služby.
 

Pojištění domácnosti

V této pojistce si nájemce chrání movité věci, které nejsou pevně spojeny s konstrukcí bytu. Jedná se o běžný nábytek, elektroniku a osobní věci všech členů domácnosti. Tuto pojistku si uzavírá nájemce a často bývá tato povinnost zakotvena v nájemní smlouvě.
 

Pojištění odpovědnosti (tzv. pojistka na blbost)

Naproti tomu pojištění odpovědnosti pomáhá nájemci vyřešit škody, které on způsobí ostatním, např. když vytopí souseda bydlícího v patře pod ním. Pojištění odpovědnosti uzavírá nájemce a rovněž tato povinnost bývá uvedena v nájemní smlouvě.

Pozor, toto pojištění nepokrývá škody způsobené nájemcem pronajímateli přímo v obývaném bytě. K úhradě takových škod slouží deponovaná jistota (kauce).

Neuzavřít pojištění odpovědnosti je nanejvýš nerozumné, protože jeho velkou výhodou je skutečnost, že se přenáší i mimo byt - kryje další možné škody v běžném občanském životě. Když v obchodě srazíte a rozbijete vystavené zboží, tato pojistka vás zachrání, stejně jako když něco poničíte známým na návštěvě - můžete dokonce takto pojistit i své malé děti, u kterých je toto riziko ještě vyšší.

Některé pojišťovny dokonce umožňují pronajímateli uzavření pojištění odpovědnosti nájemce, a to dokonce aniž by dotyčný nájemce byl konkrétně určen. Avšak plnění tohoto pojištění může být velmi specifické, určitě si je u pojišťovny důkladně ověřte.

A také existuje pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti, je ovšem potřeba opět ověřit podmínky, protože pojišťovna nemusí v některých případech plnit, pokud vlastník v dané nemovitosti nebydlí.

Zrekapitulujme si tedy, že standardně pronajímatel pojišťuje nemovitost a nájemce pojišťuje domácnost a odpovědnost.


Mirek Rybín

image